Contact

Voortgezet Werkplezier is ontwikkeld voor en door docenten, leidinggevenden en ondersteuners in het onderwijs, met ondersteuning van de VO-raad, de vakbonden en het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, Voion. Inmiddels staat er een mooie aanpak waar het voortgezet onderwijs trots op mag zijn.

Uitvoering
Verschillende trainers/coaches hebben zich eigen gemaakt met de aanpak Voortgezet Werkplezier. Klik hier voor het overzicht met alle trainers.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het servicecenter van Voion: 045-579 6024 of info@voion.nl.

Voion
Voion, het A&O-fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. 

Postbus 2501
6401 DA  Heerlen
Tel: 045-579 6024
E-mail: info@voion.nl
www.voion.nl

Ontwikkeling werd begeleid door: www.degoedepraktijk.nl en www.arboriginals.nl
Grafisch ontwerp: www.puurontwerp.nl
Sitebouw: www.uncinc.nl

‘Eerder probeerde ik mijn lijstjes absoluut op een dag af te hebben, voor ik naar huis ging. Nu accepteer ik dat niet alles op een dag past en ben echt relaxter.’ Jeanine, docente zorg en welzijn.